تدوین استراتژی برند و هویت بصری مزدکس

مدیر هنری: ایمان اشرف

استراتژیست: زهرا محمد زاده، سرور حقدوست

طراح گرافیک: ایمان اشرف، مینا کریمی، محدثه خبیر، مهدیه نقاش‌زاده

طراح موشن: مهدی رجبی

کاری از آژانس برندسازی ذن

زمستان 1399 و بهار 1400

داستان برندسازی مزدکس: بخش استراتژی برند

در گام ۱: برای تهیه این سند ابتدا سازمان و ارزش‌های کلیدی آن را شناختیم. برای اینکار بینش ارکان و مدیران سازمان و اهداف آن‌ها را واکاوی کردیم.

سپس در گام ۲، به مطالعه بازار پرداختیم و موقعیت برند نوظهور را در بازار فعلی ارزیابی کردیم و پلتفرم‌های مشابه و ترندهای داخلی و بین‌المللی را بررسی کردیم. همچنین نقاط تهدید و فرصت موجود در بازار و ارزش‌های ارائه شده توسط رقبا در بازار را سنجیدیم.

سپس وارد گام ۳، شناخت مخاطب شدیم. در این مرحله با استفاده از روش‌های تحقیق بازار کمی و کیفی (مصاحبه عمیق) بینش مخاطب را شناختیم. درباره مخاطب برند و نیاز و آرزوی او تحقیق و نتیجه‌گیری کردیم و پرسونای مخاطب را ترسیم کردیم.

در گام ۴، استراتژی و راهبری برند را بر اساس نتایج به دست آمده و با سه روش روایت ‌گری (Storytelling)، BAV و آرکیتایپ تدوین و ارائه کردیم. آرکتایپت، شخصیت و تعهدات و ارزش‌های برند و تگ‌لاین را مشخص کردیم.همچنین هویت کلامی برند را تعیین نمودیم.

در نهایت در گام ۵، برنامه ارتباطی عملیاتی در رابطه با ذیربطان تعریف شد و یک سند استراتژی 130 صفحه‌ای تقدیم کارفرما گردید.

داستان برندسازی مزدکس: بخش هویت بصری

با توجه به صفات برخاسته از سند استراتژی برند، اقدام به طراحی هویت بصری برند کردیم. در لوگو طراحی شده از مفاهیم اصلی برند یعنی حوزه ارز دیجیتال به خوبی بهرمند شدیم و با ترکیب آن‌ها به طرحی مفهومی در عین حال ساده دست یافتیم. مجموعه هویت بصری این برند که تماما توسط آژانس برندسازی ذن تولید شده شمامل لوگو (مفهومی(آیکونیک)، لوگوتایپ فارسی و انگلیسی)، رنگ سازمانی، پترن‌ها، ست اداری، لوگوموشن، هویت سوشال مدیا، انتخاب فونت فارسی و انگلیسی و طراحی برند بوک 86 صفحه‌ای می‌باشد.

طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
mazdax branding by zen brandiananding agency طراحی برند مزدکس
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency
طراحی برند مزدکس آژانس برندسازی ذن mazdax branding be zen branding agency

سایر پروژه‌ها

بیایید راجع به شما صحبت کنیم.

نشانی

تهران، اقدسیه، خیابان گلزار، لادن شرقی، 12متری ولیعصر بن‌بست قائم، پلاک 7