پروژه طراحی هویت بصری کالامارکت

کالامارکت که از زیرمجموعه های شرکت سفرمارکت است، یک فروشگاه اینترنتی در حوزه‌ی فروش لوازم خانگی، دیجیتال و غیره با هدف فراهم کردن شرایط اقساط است.

ما در طراحی این لوگو از مفاهیم قلب(صمیمیت)، تیک(اطمینان) و عقربه ساعت(زمان و قسطی بودن) طوری استفاده کردیم که در مینیمال ترین حالت ممکن تداعی کننده‌ی حرف” K “که حرف اول برند است، نیز باشد.

پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن
پروژه کالامارکت | آژانس برندسازی ذن