پروژه طراحی تجربه و رابط کاربری زرسام

زرسام تولید کننده انواع هدیه و اکسسوری برپایه طلای 24 عیار است که در سراسر ایران 17 شعبه فعال دارد. پروژه طراحی UI و UX فروشگاه اینترنتی این برند در سال 1402 توسط آژانس برندسازی ذِن انجام شد.

پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن
پروژه زرسام | آژانس برندسازی ذن